Plantas
(En construcción)
Subcategorías
Imagen
nombre
descripción

Dúas especies na comarca, comúns nas zonas de turbeira da comarca, aínda que en perigo pola fragmentación de turbeiras para a implantación de parques eólicos e repoboacións forestais.

Oito especies desta familia na comarca repartidas en sete xéneros diferentes. Seis son comúns, unha escasa e localizada e outra exótica invasora.

Catro especies desta familia na comarca: dúas delas comúns, unha localizada, pero abondosa, e outra localizada e escasa.

Á falta de incluir o xénero Fumaria, esta familia comprende nove especies, pertencentes a seis xéneros.

Catro especies desta familia na comarca, dúas delas son especies exóticas que se naturalizaron a partir de exemplares de xardinería.

Cinco especies presentes na comarca, unha delas seguramente naturalizada a partir de exemplares destinados á xardinería.

Tres especies rexistradas na comarca nesta familia.

Familia incompleta.

Familia incompleta.