21-05-18 serra da Capelada.

5 ex. de boitre cincento (Aegypius monachus) integrados nun grupo de leonados (Gyps fulvus) ó sur da Herbeira tamén un millafre negro (Milvus migrans).

Ricardo Hevia

17-05-18 serra da Capelada

3 ex. de abutre cincento (Aegypius monachus) con 3 leonados (Gyps fulvus) polo Limo. pola Herbeira 1 ex. de Lavandeira marela nórdica (Motacilla flava ssp. thunbergii)

Ricardo Hevia

 

17-05-18 Ortigueira

Un trigueirón (Emberiza calandra) cantando polos campos de Leixa. Neste mesmo sitio un millafre negro  (Milvus migrans).

Ricardo Hevia

7-05-18 serra da Capelada

1 ex. xoven de abutre leonado (Gyps fulvus) morto por colisionar cun eólico na serra.

Ricardo Hevia

30-04-18 Serra da Capelada.

Durante todo o día 1 abutre cincento, (Aegypius monachus) xunto cunhos 80 de abutres leonados (Gyps fulvus) Ricardo Hevia

22-04-18 Serra da Capelada.

3 ex. de merlo do papabronco (Turdus torquatus) pola herbeira.

Ricardo Hevia.

Serra da Capelada.

1 aguia peixeira (Pandion haliaetus)  o 17-03-18

1 tartaraña das xunqueiras (Circus aeruginosus) o 25-03-18

Abutres cincentos  (Aegypius monachus) o 26 outro o 28 e outro 29-03-18

Ricardo Hevia

 

 

8-04-18 Cariño

1 ex. de bubela (Upupa epops)

Ricardo Hevia.

7-04-18 Serra da Capelada.

Pola herbeira 2º ex. de merlo do papabronco (Turdus torquatus) do paso.

Ricardo Hevia.

6-04-18 Serra da Capelada

2 ex. de pildora cincenta  (Pluvialis squatarola) nas pozas da Capelada. 1ªcita na serra.

Ricardo Hevia

Etiquetas Blog